Hávamál 75-76

Véi stierft, Famill stierft,
du selwer stierfst wéi se;
Dach Noruhm stierft nimools deem,
där sech guuden gewannt.

Véi stierft, Famill stierft,
du selwer stierfst wéi se;
Dach engt weess eich, dat éiwig lieft:
Där Douden hire Doten.